ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทางมูลนิธิฯ จึงจำเป็นต้องยกเลิกการจัดอบรมช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 ทั้งนี้โปรดติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook page : มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์... มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ศูนย์วิปัสสนา สำหรับ ชาวพุทธ ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและความสงบ

                                                                               จะยกย่างเหยียบหนอ...ต่อทางแม่
      จะยกย่าง เหยียบหนอ...ต่อทางแม่
     
     จะไม่แก้สิ่งใดให้มัวหมอง


      จะดำเนินเดินไปตามครรลอง

      จะนำผองมวลชนให้พ้นภัย

               ลูกจะเป็นเพื่อนของโยคีใหม่

                    เป็นร่มไทรแก่ผู้ล้าได้อาศัย

                         จะก้าวย่างตามทางแม่วางไว้

                              เป็นธงชัยบุกสู่ประตูนิพพาน                          ผู้ประพันธ์ : อ.ศิริพร กรรณกุลสุนทร 
                              
  :  คุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย 

ดูทั้งหมด

2020-02-06 13:28:49

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า และปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

ตามที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าในช่วงนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าไว้ดังนี้ :-

2019-04-09 13:39:06

งดเว้นการติดต่อวิปัสสนาจารย์โดยตรง

2017-11-02 11:49:17

ระเบียบการ

โปรดศึกษาระเบียบการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เมนู "ระเบียบการ"

2016-07-01 06:29:14

ช่องทางการแจ้งโอนเงินบริจาคร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ

2016-09-15 22:38:55

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม (โรคประจำตัว)

ถาม-ตอบ ดูทั้งหมด