ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messages"ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (อมรมเชิงลึก)"


   ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติเชิงลึก หลักสูตรเข้มข้น ซึ่งรองรับผู้เข้าปฏิบัติได้เพียง 36 ท่าน

   ผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่านจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรพื้นฐาน (ศูนย์ฯ 1) มาไม่น้อยกว่า 3 ครั้งขึ้นไป และควรผ่านการอบรมเบื้องต้น (ศูนย์ฯ 1) หรือเชิงลึก (ศูนย์ฯ 2) ครั้งล่าสุดไม่เกิน 12 เดือน

   เวลาลงทะเบียน 08.00 – 09.30 น. วันสุดท้ายเลิกเวลา 12.00 น.

   ให้ทุกท่านเตรียม Timer มาด้วย