ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

12 - 19 ต.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (12 - 19 ต.ค. 62) ปิดรับสมัคร

9 - 16 พ.ย. 62

ย้ายไปจัดที่ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) ปิดรับสมัคร

Waiting List (9-16 พ.ย. 62)

- ปิดรับสมัคร

30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62) ปิดรับสมัคร

11 - 18 ม.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (11-18 ม.ค. 63)

8 - 15 ก.พ. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 ก.พ. 63)

7 - 14 มี.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (7-14 มี.ค. 63)

28 มี.ค. - 4 เม.ย. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (28 มี.ค. - 4 เม.ย. 62)

18 - 25 เม.ย. 63

โรงแรมพูนสุขเรสซิเด้นท์ พิษณุโลก (18 - 25 เม.ย. 63) อ.จุ๋ม 082-4595556

2 - 9 พ.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (2-9 พ.ค. 63)

30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 63)

4 - 11 ก.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (4-11 ก.ค. 63)

8 - 15 ส.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 ส.ค. 63)

10 - 17 ต.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 ต.ค. 63)