ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List

- ปิดรับสมัคร

8 - 15 ก.พ. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 ก.พ. 63) ปิดรับสมัคร

4 - 11 ก.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (4-11 ก.ค. 63) ปิดรับสมัคร

8 - 15 ส.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 ส.ค. 63)

10 - 17 ต.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 ต.ค. 63)

7 - 14 พ.ย. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (7 - 14 พ.ย. 63)

5 - 12 ธ.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (5 - 12 ธ.ค. 63)