ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

.................. (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น......... (จัดที่อบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว) ปิดรับสมัคร

8 - 15 ต.ค. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น : 8-15 ต.ค. 65

5 - 12 พ.ย. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น : 5-12 พ.ย. 65

3 - 10 ธ.ค. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น : 3-10 ธ.ค. 65

4 - 11 ก.พ. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) 4 - 11 ก.พ. 66 ยังไม่เปิดรับสมัคร

4 - 11 มี.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) 4 - 11 มี.ค. 66 ยังไม่เปิดรับสมัคร

22 - 29 เม.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) 22 - 29 เม.ย. 66 ยังไม่เปิดรับสมัคร

20 - 27 พ.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) 20 - 27 พ.ค. 66 ยังไม่เปิดรับสมัคร

3 - 10 มิ.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) 3 - 10 มิ.ย. 66 ยังไม่เปิดรับสมัคร

29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66 ยังไม่เปิดรับสมัคร

7 - 14 ต.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) 7 - 14 ต.ค. 66 ยังไม่เปิดรับสมัคร

18 - 25 พ.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) 18 - 25 พ.ย. 66 ยังไม่เปิดรับสมัคร

2 - 9 ธ.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) 2 - 9 ธ.ค. 66 ยังไม่เปิดรับสมัคร