ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List

- ปิดรับสมัคร

8 - 15 ก.พ. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 ก.พ. 63) ปิดรับสมัคร

4 - 11 ก.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (4-11 ก.ค. 63) ปิดรับสมัคร

8 - 15 ส.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 ส.ค. 63) ปิดรับสมัคร

10 - 17 ต.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 ต.ค. 63) ปิดรับสมัคร

7 - 14 พ.ย. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (7 - 14 พ.ย. 63)

5 - 12 ธ.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (5 - 12 ธ.ค. 63)

27 ก.พ. - 6 มี.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (27 ก.พ. - 6 มี.ค. 64)

20 - 27 มี.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (20 - 27 มี.ค. 64)

24 เม.ย. - 1 พ.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (24 เม.ย. - 1 พ.ค.)

8 - 15 พ.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8 - 15 พ.ค. 64)

29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 64)

24 - 31 ก.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (24 - 31 ก.ค. 64)

7 - 14 ส.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (7 - 14 ส.ค. 64)

9 - 16 ต.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (9 - 16 ต.ค. 64) ยังไม่เปิดรับสมัคร

6 - 13 พ.ย. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (6 - 13 พ.ย. 64) ยังไม่เปิดรับสมัคร

4 - 11 ธ.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (4 - 11 ธ.ค. 64) ยังไม่เปิดรับสมัคร