ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว) ยังไม่เปิดรับสมัคร

24 ก.พ. - 2 มี.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 24 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 ปิดรับสมัคร

16 - 23 มี.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 16 - 23 มี.ค. 67 ปิดรับสมัคร

18 - 25 พ.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 18 - 25 พ.ค. 67 ปิดรับสมัคร

1 - 8 มิ.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 1 - 8 มิ.ย. 67 ปิดรับสมัคร

20 - 27 ก.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 20 - 27 ก.ค. 67

10 - 17 ส.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 10 - 17 ส.ค. 67

12 - 19 ต.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 12 - 19 ต.ค. 67

9 - 16 พ.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 9 - 16 พ.ย. 67

30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 67