ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List คอร์ส 8-15 ก.ย. 61

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว 3) ปิดรับสมัคร

16 - 23 ก.พ. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (16 - 23 ก.พ. 62) ปิดรับสมัคร

9 - 16 มี.ค. 62

ย้ายไปจัดที่ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) ปิดรับสมัคร

30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62

ย้ายไปจัดที่ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) ปิดรับสมัคร

20 - 27 เม.ย. 62

โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์ จ.พิษณุโลก (20 - 27 เม.ย. 62) อ.จุ๋ม 082-4595556 ปิดรับสมัคร

18 - 25 พ.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (18 - 25 พ.ค. 62) ปิดรับสมัคร

22 - 29 มิ.ย. 62

ย้ายไปจัดที่ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) ปิดรับสมัคร

13 - 20 ก.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (13 - 20 ก.ค. 62) ปิดรับสมัคร

10 - 17 ส.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 ส.ค. 62) ปิดรับสมัคร

12 - 19 ต.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (12 - 19 ต.ค. 62)

9 - 16 พ.ย. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (9 - 16 พ.ย. 62)

30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62)