ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

ลงชื่อสำรอง 14-21 พ.ค. 65 (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น 14-21 พ.ค. 65 (จัดที่อบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว) ปิดรับสมัคร

12 - 19 ก.พ. 65

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (สราญรมย์วิว) : 12-19 ก.พ. 65 ปิดรับสมัคร

14 - 21 พ.ค. 65

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (อบรมเบื้องต้น : 14-21 พ.ค. 65) ปิดรับสมัคร

9 - 16 ก.ค. 65

ยังไม่กำหนดสถานที่ อบรมเบื้องต้น : 9-16 ก.ค. 65

6 - 13 ส.ค. 65

ยังไม่กำหนดสถานที่ อบรมเบื้องต้น : 6-13 ส.ค. 65

8 - 15 ต.ค. 65

ยังไม่กำหนดสถานที่ อบรมเบื้องต้น : 8-15 ต.ค. 65

3 - 10 ธ.ค. 65

ยังไม่กำหนดสถานที่ อบรมเบื้องต้น : 3-10 ธ.ค. 65