ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว) ยังไม่เปิดรับสมัคร

4 - 11 มี.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 4 - 11 มี.ค. 66 ปิดรับสมัคร

22 - 29 เม.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 22 - 29 เม.ย. 66

20 - 27 พ.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 20 - 27 พ.ค. 66

3 - 10 มิ.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 3 - 10 มิ.ย. 66

29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66

7 - 14 ต.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 7 - 14 ต.ค. 66

18 - 25 พ.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 18 - 25 พ.ย. 66

2 - 9 ธ.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 2 - 9 ธ.ค. 66