ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 1 (อบรมเบื้องต้น)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น (5-12 ธ.ค. 63) ปิดรับสมัคร

*29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 64 *

*งดจัดอบรม เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19* ปิดรับสมัคร

*7 - 14 ส.ค. 64*

*งดจัดอบรม เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19* ปิดรับสมัคร

9 - 16 ต.ค. 64

*งดจัดอบรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19* ปิดรับสมัคร

4 - 11 ธ.ค. 64

*งดจัดอบรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19*