ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( เบอร์โทรติดต่อ TAXI สนามบิน )

เบอร์ติดต่อ TAXI  (กรุณาโทรติตต่อเพื่อจองคิวล่วงหน้า)
คุณน้อง 082-1606286
คุณต๋อง 062-9565361
คุณยุทธนา 086-0433052
(ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ)
*ทางมูลนิธิฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ การแจ้งเบอร์โทรติดต่อนี้ไว้เป็นเพียงการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น*