ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า และปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 )

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า และปัญหาฝุ่นควันPM 2.5
เรียน ผู้เข้าอบรมคอร์ส 8-15 ก.พ. 63 และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
 

ตามที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าในช่วงนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าไว้ดังนี้ :-
 

1. แม้ว่าสถานที่จัดการอบรมจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค แต่ทางมูลนิธิฯ ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อสุขอนามัยของผู้ที่เข้าอบรมทุกท่าน ตามระเบียบของทางมูลนิธิฯ จึงใคร่ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
 

2. กิจกรรมการจัดอบรมจัดขึ้นในตัวอาคาร (ศาลาธรรม) ดังนั้นความเสี่ยงในการสูดฝุ่นควัน PM 2.5 จึงมีน้อยมาก และทางมูลนิธิฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้ในศาลาธรรม เพื่อทำการฟอกอากาศในตัวอาคารให้ปลอดภัยตามค่ามาตรฐาน
 

3. ทางมูลนิธิฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเครื่องการดูแลความสะอาด มีสุขอนามัยเป็นอย่างดีทั้งก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และเสร็จสิ้นการอบรมทุกครั้ง ด้วยการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค ทั้งในศาลาธรรม โรงอาหาร และกุฏิที่พัก ให้สะอาดปลอดเชื้อโรคอยู่เสมอ
 

4. โดยในครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้เพิ่มการดูแลความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งได้ติดตั้ง เครื่องพ่นสเปรย์อัตโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส และติดตั้ง เครื่องจ่ายน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อโรค ทั้งในศาลาธรรม และโรงอาหาร เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าอบรม
 

5. ทางมูลนิธิฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น โดยการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เดทตอล) เช็ดทำความสะอาดบริเวณมือจับประตู ศาลาธรรม โรงอาหาร และกุฏิที่พัก และมีการ พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในกุฏิที่พัก ในรอบการทำความสะอาดประจำวัน
 

6. จะมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าอบรมในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยการ วัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด (วัดทางหน้าผาก) รวมถึงวิทยากรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมทุกท่าน หากพบว่าท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 ํC เป็นต้นไป จะขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมอบรมทันที ทั้งนี้จะมีการวัดไข้ทุกวันเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าอบรมและส่วนรวม

7. อาหารที่ทางมูลนิธิฯ จัดเตรียมไว้ เป็นอาหารมังสวิรัติที่ปรุงสุกสดใหม่ และมีการ ใช้ช้อนกลางในสำรับอาหารอยู่เสมอ

8. เนื่องด้วยมีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาดในขณะนี้ แม้ว่าทางมูลนิธิฯ จะเตรียมหน้ากากอนามัยแบบผ้า (ซักได้) ไว้บางส่วนแล้ว แต่ก็มีจำนวนจำกัด ซึ่งจะได้จำกัดการใช้ 1 ชิ้น / 1 คน / คอร์ส (ซึ่งท่านสามารถร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา เพื่อจะได้นำทุนทรัพย์ไปจัดซื้อเพื่อเตรียมใช้สำหรับการอบรมคอร์สถัดไป ตลอดช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค) จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้เตรียมหน้าการอนามัยเฉพาะตนมาเองจะเป็นการดีที่สุด

ทั้งนี้หากท่านใดที่มีอาการป่วยในช่วงนี้ ขอให้ท่านได้หลีกเลี่ยงการมาเข้าร่วมการอบรมในคอร์สนี้ไปก่อนได้ เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเองและผู้อื่น สามารถแจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรมได้ที่ 081-4831330

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกายและใจเพื่อความพร้อมในการอบรมพัฒนาจิต ในคอร์สที่จะถึงนี้นะคะ

ด้วยความห่วงใย และขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือของทุกท่าน

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

#กินร้อน #ช้อนกลาง #ล้างมือ
#สวมหน้ากากอนามัย

https://www.facebook.com/118065831557666/posts/3095636873800532/?d=n