ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า และปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 )

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ตามที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในช่วงนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้กำหนดมาตรการไว้ดังนี้ :-

 
1. แม้ว่าสถานที่จัดการอบรมจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค แต่ทางมูลนิธิฯ ก็คำนึงถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อสุขอนามัยของผู้ที่เข้าอบรมทุกท่าน ตามระเบียบของทางมูลนิธิฯ จึงใคร่ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

2. ทางมูลนิธิฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเครื่องการดูแลความสะอาด มีสุขอนามัยเป็นอย่างดีทั้งก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และเสร็จสิ้นการอบรมทุกครั้ง
ด้วยการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค และ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งในศาลาธรรม โรงอาหาร และกุฏิที่พัก ให้สะอาดปลอดเชื้อโรคอยู่เสมอ

3. กำหนดให้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมด้วยการแสดงผลการตรวจ ATK ผลเป็นลบ (Negative) ในจุดลงทะเบียน
และกำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อในระหว่างการจัดอบรมตามเหตุจำเป็น

4. อาหารที่ทางมูลนิธิฯ จัดเตรียมไว้ เป็นอาหารมังสวิรัติที่ปรุงสุกสดใหม่ และมีการ ใช้ช้อนกลางในสำรับอาหารอยู่เสมอ

5. ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้เตรียมหน้าการอนามัยเฉพาะตนมาเองเพื่อใช้ตลอดการอบรม

6. ทั้งนี้หากท่านใดที่มีอาการป่วยในช่วงนี้ ขอให้ท่านได้หลีกเลี่ยงการมาเข้าร่วมการอบรมในคอร์สนี้ไปก่อนได้

เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเองและผู้อื่น สามารถแจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรมได้ที่ 090-9620808, 083-8656364, 095-6905665
ขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือของทุกท่าน

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่