ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesตารางการอบรม...

ตารางการอบรม...มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา1 (คอร์สเบื้องต้น)

วัน/เดือน/ปี สถานที่

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66

7 - 14 ต.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 7 - 14 ต.ค. 66

18 - 25 พ.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 18 - 25 พ.ย. 66

2 - 9 ธ.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 2 - 9 ธ.ค. 66

24 ก.พ. - 2 มี.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 24 ก.พ. - 2 มี.ค. 67

16 - 23 มี.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 16 - 23 มี.ค. 67

18 - 25 พ.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 18 - 25 พ.ค. 67

1 - 8 มิ.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 1 - 8 มิ.ย. 67


มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (คอร์สเชิงลึก)

วัน/เดือน/ปี สถานที่

Waiting List

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก

อบรมขั้นกลาง 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66

อบรมขั้นกลาง 1 - 8 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 1 - 8 ก.ย. 66

เก็บอารมณ์ 10 วัน รุ่นที่ 1 : 1 - 10 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 10 วัน : 1 - 10 ก.ย. 66

เก็บอารมณ์ 10 วัน รุ่นที่ 2 : 11 - 20 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 10 วัน : 11 - 20 ก.ย. 66

เก็บอารมณ์ 10 วัน รุ่นที่ 3 : 21 - 30 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 10 วัน : 21 - 30 ก.ย. 66

เก็บอารมณ์ 20 วัน : 1 - 20 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 20 วัน : 1 - 20 ก.ย. 66

เก็บอารมณ์ 30 วัน : 1 - 30 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 30 วัน : 1 - 30 ก.ย. 66

อบรมขั้นกลาง 23 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 23 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67

เก็บอารมณ์ 6 - 13 เม.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 6 - 13 เม.ย. 67