ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesตารางการอบรม...

ตารางการอบรม...มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา1 (อบรมเบื้องต้น)

วัน/เดือน/ปี สถานที่

Waiting List

-

8 - 15 ก.พ. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 ก.พ. 63)

4 - 11 ก.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (4-11 ก.ค. 63)

8 - 15 ส.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 ส.ค. 63)

10 - 17 ต.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 ต.ค. 63)

7 - 14 พ.ย. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (7 - 14 พ.ย. 63)

5 - 12 ธ.ค. 63

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (5 - 12 ธ.ค. 63)


มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (อบรมเชิงลึก)

วัน/เดือน/ปี สถานที่

Waiting List

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (อบรมเชิงลึก)

**เก็บอารมณ์ ปี 2563** ขั้นต่ำ 10 วัน (เดือนพฤษภาคม งดรับสมัครเข้าเก็บอารมณ์)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (ตลอดปี 2563)

เก็บอารมณ์ปี 63 รุ่นที่ 1 / 7 วัน (1-7 ก.ย. 63)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (1-7 ก.ย. 63)

เก็บอารมณ์ปี 63 รุ่นที่ 1 /15 วัน (1-15 ก.ย. 63)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (1-15 ก.ย. 63)

เก็บอารมณ์ปี 63 รุ่นที่ 1 / 21 วัน (1-21 ก.ย. 63)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (1-21 ก.ย. 63)

เก็บอารมณ์ปี 63 รุ่นที่ 1 / 30 วัน (1-30 ก.ย. 63)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (1-30 ก.ย. 63)

เก็บอารมณ์ปี 63 รุ่นที่ 2 / 8 วัน (8-15 ก.ย. 63)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (8-15 ก.ย. 63)

เก็บอารมณ์ปี 63 รุ่นที่ 2 / 15 วัน (8-22 ก.ย. 63)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (8-22 ก.ย. 63)

เก็บอารมณ์ปี 63 รุ่นที่ 2 / 21 วัน (8-28 ก.ย. 63)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (8-28 ก.ย. 63)

23 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (23 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64)