ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messages



ตารางการอบรม...

ตารางการอบรม...มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา1 (คอร์สเบื้องต้น)

วัน/เดือน/ปี สถานที่

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

ลงชื่อสำรอง คอร์สเบื้องต้น (จัดอบรมที่ศูนย์ฯ 2 หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

24 ก.พ. - 2 มี.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 24 ก.พ. - 2 มี.ค. 67

16 - 23 มี.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 16 - 23 มี.ค. 67

18 - 25 พ.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 18 - 25 พ.ค. 67

1 - 8 มิ.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 1 - 8 มิ.ย. 67

20 - 27 ก.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 20 - 27 ก.ค. 67

10 - 17 ส.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 10 - 17 ส.ค. 67

12 - 19 ต.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 12 - 19 ต.ค. 67

9 - 16 พ.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 9 - 16 พ.ย. 67

30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 67


มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (คอร์สเชิงลึก)

วัน/เดือน/ปี สถานที่

Waiting List

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก

เก็บอารมณ์ 6 - 13 เม.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 6 - 13 เม.ย. 67

อบรมขั้นกลาง 1 - 8 ก.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 1 - 8 ก.ย. 67

เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 1 (15 วัน) 1 - 15 ก.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 1 : 1 - 15 ก.ย. 67 (15 วัน)

เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 1 (30 วัน) 1 - 30 ก.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง รุ่นที่ 1 : 1 - 30 ก.ย. 67

เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 2 (15 วัน) 16 - 30 ก.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 2 : 16 - 30 ก.ย. 67 (15 วัน)

อบรมขั้นกลาง 23 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 23 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68