ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesตารางการอบรม...

ตารางการอบรม...มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา1 (อบรมเบื้องต้น)

วัน/เดือน/ปี สถานที่

Waiting List คอร์ส 8-15 ก.ย. 61

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว 3)

16 - 23 ก.พ. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (16 - 23 ก.พ. 62)

9 - 16 มี.ค. 62

ย้ายไปจัดที่ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62

ย้ายไปจัดที่ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

20 - 27 เม.ย. 62

โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์ จ.พิษณุโลก (20 - 27 เม.ย. 62) อ.จุ๋ม 082-4595556

18 - 25 พ.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (18 - 25 พ.ค. 62)

22 - 29 มิ.ย. 62

ย้ายไปจัดที่ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว)

13 - 20 ก.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (13 - 20 ก.ค. 62)

10 - 17 ส.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 ส.ค. 62)

12 - 19 ต.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (12 - 19 ต.ค. 62)

9 - 16 พ.ย. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (9 - 16 พ.ย. 62)

30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62)


มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (อบรมเชิงลึก)

วัน/เดือน/ปี สถานที่

Waiting List เก็บอารมณ์ : กันยายน 2562

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (อบรมเชิงลึก)

เก็บอารมณ์ 7 วัน (1 - 7 ก.ย. 62)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-7 ก.ย. 62)

เก็บอารมณ์ 15 วัน (1 - 15 ก.ย. 62)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-15 ก.ย. 62)

เก็บอารมณ์ 21 วัน (1-21 ก.ย. 62)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-21 ก.ย. 62)

เก็บอารมณ์ 30 วัน (1-30 ก.ย. 62)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-30 ก.ย. 62)

23 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (10 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (23 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63)