ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesระเบียบการ...

 คุณสมบัติ
- ไม่เป็นผู้ที่ใช้สารเสพติดทุกชนิด รวมถึงบุหรี่  
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวที่สังคมรังเกียจ  
- สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้  
- สามารถอยู่ได้ครบ 7 คืน 8 วัน ตามหลักสูตร  
- เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป  
- เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม  
หลักสูตร :-
- อบรมเบื้องต้น : เปิดรับบุคคลทั่วไป
- อบรมขั้นกลาง : เปิดรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมคอร์สเบื้องต้นมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง
- อบรมเชิงลึก : เปิดรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมคอร์สเบื้องต้นมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถอยู่ปฏิบัติได้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 
การเตรียมตัว
 
- เตรียมเสื้อผ้าสีขาว 8 ชุด (ไม่ซักผ้า)  
- ไม่ใส่กางเกงขาสั้น/รัดรูป (แต่งกายสุภาพ)  
- เตรียมผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มาเอง  
- งดแต่งหน้า  
- ห้ามนำสิ่งเสพติดและการพนันทุกชนิดเข้ามาในบริเวณการจัดอบรม  
- งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด งดอ่าน/เขียนหนังสือ  
- ถือศีล 8 (รับประทานอาหาร 2 มื้อ)  
 
 
กำหนดการ
- วันแรก : ลงทะเบียน 08.30 - 10.00 น. (ไม่อนุญานให้มาสายเกินเวลา)
- วันสุดท้าย : เลิก 12.00 น. (ไม่อนุญาตให้กลับก่อน)

กรณีต้องการยกเลิกการสมัครให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม
o Website : เมนู “ติดต่อมูลนิธิ” (เลือกประเภท : ขอยกเลิกการสมัครเข้าอบรม)
 
 
ตารางเวลาการปฏิบัติ
04.00 - 04.30 น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
04.30 - 06.00 น. ออกกาลังกาย / เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
06.00 - 06.30 น. ไหว้พระสวดมนต์
06.30 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 - 10.00 น. ต่อระยะเดินจงกรม /เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
10.00 - 12.00 น. ธรรมบรรยาย
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 16.30 น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
16.30 - 17.30 น. พัก / ทำกิจส่วนตัว
17.30 - 19.30 น. ไหว้พระสวดมนต์ / เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
19.30 - 21.30 น. ธรรมบรรยาย
   
   

หมายเหตุ : ตารางการปฏิบัติอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสมควร