ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( เชิญติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้ที่ FACEBOOK )

เชิญติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ธรรมะบรรยายส่งเสริมการปฏิบัติ และติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่
https://www.facebook.com/vipassanacm