ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( เชิญติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้ที่ FACEBOOK )

เชิญอ่านธรรมะและส่งอารมณ์ได้ใน facebook ที่นี่  https://www.facebook.com/vipassanacm
 

และอ่านเรื่องดีดีในชีวิต โดยอาจารย์พิชัย ได้ทุกวันที่ https://www.facebook.com/pichai.kankulsuntorn