ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2 (อบรมเชิงลึก)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก ปิดรับสมัคร

5 - 12 มี.ค. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก 5 - 12 มี.ค. 65 ปิดรับสมัคร

28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก 28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 65 ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ รุ่น 1 (10 วัน) : 1 - 10 ก.ย. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : เก็บอารมณ์ 10 วัน 1-10 ก.ย. 65

เก็บอารมณ์ รุ่น 1 (20 วัน) : 1 - 20 ก.ย. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : เก็บอารมณ์ 20 วัน 1-20 ก.ย. 65

เก็บอารมณ์ รุ่น 1 (30 วัน) : 1 - 30 ก.ย. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : เก็บอารมณ์ 30 วัน 1-30 ก.ย. 65

เก็บอารมณ์ รุ่น 2 (10 วัน) : 11 - 20 ก.ย. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : เก็บอารมณ์ 10 วัน 11-20 ก.ย. 65

เก็บอารมณ์ รุ่น 2 (20 วัน) : 11-30 ก.ย. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : เก็บอารมณ์ 20 วัน 11-30 ก.ย. 65

5 - 12 พ.ย. 65

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก 5-12 พ.ย. 65

23 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก 23 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66