ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2 (อบรมเชิงลึก)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ 6 - 13 เม.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 6 - 13 เม.ย. 67 ปิดรับสมัคร

อบรมขั้นกลาง 1 - 8 ก.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 1 - 8 ก.ย. 67

เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 1 (15 วัน) 1 - 15 ก.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 1 : 1 - 15 ก.ย. 67 (15 วัน)

เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 1 (30 วัน) 1 - 30 ก.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง รุ่นที่ 1 : 1 - 30 ก.ย. 67

เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 2 (15 วัน) 16 - 30 ก.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ รุ่นที่ 2 : 16 - 30 ก.ย. 67 (15 วัน)

อบรมขั้นกลาง 23 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 23 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68