ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2 (อบรมเชิงลึก)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List เก็บอารมณ์ : กันยายน 2562

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (อบรมเชิงลึก)

เก็บอารมณ์ 7 วัน (1 - 7 ก.ย. 62)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-7 ก.ย. 62) ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ 15 วัน (1 - 15 ก.ย. 62)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-15 ก.ย. 62) ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ 21 วัน (1-21 ก.ย. 62)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-21 ก.ย. 62) ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ 30 วัน (1-30 ก.ย. 62)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-30 ก.ย. 62) ปิดรับสมัคร

23 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (10 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (23 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63)