ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2 (อบรมเชิงลึก)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (อบรมเชิงลึก) ปิดรับสมัคร

30 ม.ค. - 6 ก.พ. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (30 ม.ค. - 6 ก.พ. 64) ปิดรับสมัคร

20 - 27 มี.ค. 64

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (20 - 27 มี.ค. 64) ปิดรับสมัคร

*8 - 15 พ.ค. 64*

*งดจัดอบรม เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19* ปิดรับสมัคร

*24 - 31 ก.ค. 64*

*งดจัดอบรม เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19* ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ปี 64 รุ่น 1 / 10 วัน (1 - 10 ก.ย. 64)

*งดการเก็บอารมณ์ เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19* ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ปี 64 รุ่น 1 / 20 วัน (1 - 20 ก.ย. 64)

*งดการเก็บอารมณ์ เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19* ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ปี 64 รุ่น 1 / 30 วัน (1 - 30 ก.ย. 64)

*งดการเก็บอารมณ์ เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19* ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ปี 64 รุ่น 2 / 10 วัน (11 - 20 ก.ย. 64)

*งดการเก็บอารมณ์ เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19* ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ปี 64 รุ่น 2 / 20 วัน (11 - 30 ก.ย. 64)

*งดการเก็บอารมณ์ เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19* ปิดรับสมัคร

6 - 13 พ.ย. 64

*งดจัดอบรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19* ปิดรับสมัคร

23 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65

*งดจัดอบรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19* ปิดรับสมัคร