ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2 (อบรมเชิงลึก)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

Waiting List

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก ปิดรับสมัคร

อบรมขั้นกลาง 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 66 ปิดรับสมัคร

อบรมขั้นกลาง 1 - 8 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 1 - 8 ก.ย. 66 ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ 10 วัน รุ่นที่ 1 : 1 - 10 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 10 วัน : 1 - 10 ก.ย. 66 ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ 10 วัน รุ่นที่ 2 : 11 - 20 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 10 วัน : 11 - 20 ก.ย. 66 ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ 10 วัน รุ่นที่ 3 : 21 - 30 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 10 วัน : 21 - 30 ก.ย. 66 ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ 20 วัน : 1 - 20 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 20 วัน : 1 - 20 ก.ย. 66 ปิดรับสมัคร

เก็บอารมณ์ 30 วัน : 1 - 30 ก.ย. 66

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 30 วัน : 1 - 30 ก.ย. 66 ปิดรับสมัคร

อบรมขั้นกลาง 23 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 23 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67

เก็บอารมณ์ 6 - 13 เม.ย. 67

ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) เก็บอารมณ์ 6 - 13 เม.ย. 67