ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์...

2020-02-06 13:28:49

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า และปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

ตามที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าในช่วงนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าไว้ดังนี้ :-

2019-04-09 13:39:06

งดเว้นการติดต่อวิปัสสนาจารย์โดยตรง

2017-11-02 11:49:17

ระเบียบการ

โปรดศึกษาระเบียบการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เมนู "ระเบียบการ"

2016-07-01 06:29:14

ช่องทางการแจ้งโอนเงินบริจาคร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ

2016-09-15 22:38:55

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม (โรคประจำตัว)

2019-10-31 13:40:59

เบอร์โทรติดต่อ TAXI สนามบิน

2015-05-01 11:00:13

เกณฑ์อายุผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2017-11-02 11:53:29

เรียนผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่าน

เพื่อความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ จึงขอให้ผู้เข้าอบรม มาให้ทันลงทะเบียนใน เวลา 10.00 น.

2015-05-01 00:11:23

เชิญติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้ที่ FACEBOOK