ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์...

2024-05-11 21:24:17

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า และปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

ตามที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าในช่วงนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าไว้ดังนี้ :-

2019-10-31 13:40:59

เบอร์โทรติดต่อ TAXI สนามบิน

2022-08-31 17:05:48

เชิญติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้ที่ FACEBOOK