ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

เชิญชวนโยคีเก่ามาร่วมปฏิบัติในวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น. ณ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์... มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ศูนย์วิปัสสนา สำหรับ ชาวพุทธ ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและความสงบ

                                                                               จะยกย่างเหยียบหนอ...ต่อทางแม่
      จะยกย่าง เหยียบหนอ...ต่อทางแม่
     
     จะไม่แก้สิ่งใดให้มัวหมอง


      จะดำเนินเดินไปตามครรลอง

      จะนำผองมวลชนให้พ้นภัย

               ลูกจะเป็นเพื่อนของโยคีใหม่

                    เป็นร่มไทรแก่ผู้ล้าได้อาศัย

                         จะก้าวย่างตามทางแม่วางไว้

                              เป็นธงชัยบุกสู่ประตูนิพพาน                          ผู้ประพันธ์ : อ.ศิริพร กรรณกุลสุนทร 
                              
  :  คุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย 

ดูทั้งหมด

2024-05-11 21:24:17

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า และปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

ตามที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าในช่วงนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าไว้ดังนี้ :-

2019-10-31 13:40:59

เบอร์โทรติดต่อ TAXI สนามบิน

2022-08-31 17:05:48

เชิญติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้ที่ FACEBOOK

ถาม-ตอบ ดูทั้งหมด