ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมขั้นกลาง 23 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68

- สถานที่จัดอบรม : มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่  2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว 3) สามารถศึกษาเส้นทางการเดินทางได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิฯ เมนูหลัก "แผนที่" เลือก "มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2" https://www.vipassanacm.com/map.html

- ปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.00 น. (อย่ามาสาย)

- ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมชุดผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม มาเอง (ไม่มีให้ยืม/เช่า)

- ให้เตรียมขวดน้ำ/กระติกน้ำมาใช้ส่วนตัว

- เตรียมนาฬิกาจับเวลา (Timer) มาด้วย (ไม่มีให้ยืม / ไม่มีจำหน่าย) ไม่อนุญาตให้ใช้มือถือเป็นนาฬิกาจับเวลา

- เตรียมของใช้ส่วนตัว/ยาประจำตัว ให้พร้อม ไม่มีการฝากซื้อทุกกรณี

- ให้ท่านตรวจสอบผลการพิจารณาใบสมัครด้วยตนเอง ที่เมนูหลัก "รายชื่อผู้เข้าอบรม"

- หากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้ติดต่อแจ้งมูลนิธิฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ที่เบอร์โทร 0814831330

ขอบพระคุณ
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการประสานงาน ในการเข้ารับการอบรม (ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)


* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
นาย     นาง     นางสาว
ชื่อ* :
นามสกุล* :
เพศ* : ชาย     หญิง
ศาสนา* :
ที่อยู่* :
รหัสไปรษณีย์* :
อายุ* :
วัน เดือน ปีเกิด*
เบอร์โทรศัพท์* : -
อาชีพ* :
การศึกษา* :
อีเมล์* :
เลขบัตรประชาชน* : - - - -
รูปถ่าย(รูปถ่ายหน้าตรงเท่านั้น)* :
โรคประจำตัว* :
ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม* : * กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่อื่นๆ :
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
พุทโธ สัมมาอรหัง พอง - ยุบ อื่น ๆ
ไม่เคย
บุคคลที่สามารติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน* :
ความสัมพันธ์* :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้สมัคร* :