ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (เก็บอารมณ์ 1-7 ก.ย. 62)

ช่วงเข้าเก็บอารมณ์ 7 วัน : 1 - 7 กันยายน 2562
ช่วงนี้เปิดให้โยคีเก่าที่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติเชิงลึก (ศูนย์ฯ 2) อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป
ได้มีโอกาสเข้าเก็บอารมณ์ยาว ขั้นต่ำ 7 วัน ที่อยู่นอกเหนือตารางการอบรมปกติ
ซึ่งเน้นการปฏิบัติ ไม่มีธรรมะบรรยาย และผู้เข้าเก็บอารมณ์ต้องวิรัติตัวเองตามระเบียบการอย่างเคร่งครัด
โดยจะเริ่มการเข้าเก็บอารมณ์พร้อมกันในวันที่ 1 กันยายน 2562


กำหนดการเข้าเก็บอารมณ์
7 วัน : 1-7 กันยายน 2562
15 วัน : 1-15 กันยายน 2562
21 วัน : 1-21 กันยายน 2562
30 วัน : 1-30 กันยายน 2562


ผู้เข้าเก็บอารมณ์จะต้องมาเริ่มเข้าเก็บอารมณ์พร้อมกันในวันที่ 1 กันยายน 2562 เท่านั้น
และไม่อนุญาตให้เข้าหรือออกนอกเหนือตารางการเก็บอารมณ์ข้างต้นโดยเด็ดขาด


การเตรียมตัวเข้าเก็บอารมณ์ ศูนย์ฯ 2 ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2562
1. เตรียมของใช้ส่วนตัวให้เพียงพอตลอดการปฏิบัติ โดยไม่รบกวนผู้อื่น ให้เตรียมนาฬิกาจับเวลา (Timer) มาด้วย
2. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องพักเช่น อุปกรณ์ถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ฟองน้ำล้างจาน ถุงใส่ขยะของตนเอง ถุงใส่เศษอาหารในแต่ละวัน
3. งดการติดต่อสื่อสารทุกชนิด ห้ามญาติเยี่ยม ตลอดการเก็บอารมณ์
4. เตรียมเครื่องแต่งกายสุภาพชุดขาว ไม่รัดรูป ควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
5. ติดต่อร้านสั่งอาหารเฉพาะตนให้เรียบร้อย ไม่ทานอาหารร่วมกัน ให้เตรียมปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารมาด้วย 2 ชุดเพื่อใช้สับเปลี่ยนกัน (งดการใช้กล่องโฟมหรือถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ) ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะแจ้งเบอร์โทรร้านอาหารให้ท่านทราบทาง email อีกครั้งหนึ่ง และให้เตรียมน้ำปานะมาเองให้เพียงพอตลอดการเก็บอารมณ์
6. รักษาความสะอาดในห้องพัก และห้องอาหาร อ่างล้างจาน อย่าให้มีเศษอาหารตกค้าง เพื่อป้องกันมดและกันแมลงสาบ นำเศษอาหารทิ้งลงในถุงขยะของตนเองที่เตรียมมา แล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะด้านนอก (ไม่ทิ้งขยะในถังที่อยู่ในห้องอาหาร)
7. ปฏิบัติตามตารางอย่างเคร่งครัด
 
ตารางประจำวัน
04.00 - 06.00 น. : ตื่นนอน  ปฏิบัติ
06.00 - 08.00 น. : ทานอาหารเช้า  ซักผ้า
08.00 - 11.00 น. : ปฏิบัติ
11.00 - 13.00 น. : เพล
13.00 - 16.00 น. : ปฏิบัติ  พักดื่มน้ำปานะ
16.00 - 17.00 น. : กวาดบริเวณศูนย์
17.00 - 18.00 น. : อาบน้ำ
18.00 เป็นต้นไป : ปฏิบัติ  
(ต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 12 ช.ม.ต่อวัน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง)

ผู้สมัครโปรดศึกษากฎระเบียบก่อนการสมัคร

ผู้สมัครเข้าเก็บอารมณ์ทุกท่านจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรพื้นฐาน (ศูนย์ฯ 1) มาไม่น้อยกว่า 3 ครั้งขึ้นไป
และต้องผ่านการอบรมเชิงลึก (ศูนย์ฯ 2) อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป และครั้งล่าสุดไม่เกิน 12 เดือน
และทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายไป


ไม่รับสมัครผู้ที่ติด Blacklist ในกรณีดังต่อไปนี้ สมัครแล้วไม่มาเข้าอบรมโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้า, ขอกลับก่อน, ผู้ละเมิดกฎระเบียบเมื่อครั้งที่เคยเข้าอบรม,
สภาวะสอนยากและผู้ที่ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติ "ไม่รับเข้าอบรมเด็ดขาด" ทั้งนี้ผลการพิจารณาเข้ารับการอบรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมูลนิธิฯ เป็นอันสิ้นสุด


ให้เตรียมนาฬิกาจับเวลา (Timer) มาด้วย

ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จะติดต่อท่านเพื่อส่งรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าเก็บอารมณ์ให้ท่านทาง email อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นโปรดกรอก email ให้ถูกต้องและหมั่นตรวจเช็ค email

เวลาลงทะเบียน 08.00 – 09.30 น. วันสุดท้ายเลิกเวลา 12.00 น.
"การมาลงทะเบียนสายเกินเวลา 09.30 น. ในวันแรก" และ "การขอกลับก่อนเวลา 12.00 น. ในวันสุดท้าย" 
หรือ "อยู่ไม่ครบตามตารางการอบรม" เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบมีความสำคัญต่อการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง
"การเกลามรรคหยาบย่อมส่งผลต่อการเกลามรรคละเอียด" ดังนั้นจึงโปรดเคารพและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

ขอบพระคุณ
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการประสานงาน ในการเข้ารับการอบรม (ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)


* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
นาย     นาง     นางสาว
ชื่อ* :
นามสกุล* :
เพศ* : ชาย     หญิง
ศาสนา* :
ที่อยู่* :
รหัสไปรษณีย์* :
อายุ* :
วัน เดือน ปีเกิด*
เบอร์โทรศัพท์* : -
อาชีพ* :
การศึกษา* :
อีเมล์* :
เลขบัตรประชาชน* : - - - -
รูปถ่าย(รูปถ่ายหน้าตรงเท่านั้น)* :
โรคประจำตัว* :
* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่อื่นๆ :
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
พุทโธ สัมมาอรหัง พอง - ยุบ อื่น ๆ
ไม่เคย
บุคคลที่สามารติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน* :
ความสัมพันธ์* :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้สมัคร* :