ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messages



ศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น 9 - 16 พ.ย. 67

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด

- สถานที่จัดอบรม : มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่  2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว 3) สามารถศึกษาเส้นทางการเดินทางได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิฯ เมนูหลัก "แผนที่" เลือก "มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2" https://www.vipassanacm.com/map.html

- ใช้ประตูทางเข้าที่ 2 (อยู่ในซอยขวามือติดกับรั้วมูลนิธิฯ ถัดจากประตูทางเข้าหลัก ตรงเข้ามาในซอยจะเจอประตูทางเข้าที่ 2)

- เวลาลงทะเบียน 08.00 - 10.00 น. (อย่ามาสาย)

- สถานที่ลงทะเบีียน : อาคาร 72 ศิริ (อาคาร 2 ชั้นที่อยู่ขวามือของประตูทางเข้าที่ 2)

- ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมชุดผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม มาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ถุงนอน (ยกเลิกบริการให้ยืม/เช่า)

- ให้เตรียมขวดน้ำ/กระติกน้ำมาใช้ส่วนตัว

- เตรียมเสื้อผ้าชุดขาว 8 ชุด และของใช้ส่วนตัว/ยาประจำตัว ให้พร้อม ไม่มีการฝากซื้อทุกกรณี

- ให้แสดงผลตรวจ ATK (ผลเป็นลบเท่านั้น) ที่จุดลงทะเบียน (เช้าวันลงทะเบียน ตรวจมาให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาที่มูลนิธิฯ หากพบว่าติดเชื้อโควิด ให้โทรแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมที่เบอร์ 090-9620808

- ให้ท่านตรวจสอบผลการพิจารณาใบสมัครด้วยตนเอง ที่เมนูหลัก "รายชื่อผู้เข้าอบรม"

- หากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้ติดต่อแจ้งมูลนิธิฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทางเว็ปไซต์มูลนิธิฯ หัวข้อ "ติดต่อเรา" หรือ Email : [email protected] หรือทาง inbox Facebook page : มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

** ก่อนกำหนดการประมาณ 1 สัปดาห์ ทางมูลนิธิฯ จะโทรติดต่อเพื่อทำการยืนยันการเข้าอบรม กรุณาบันทึกหมายเลขโทรศัพท์มูลนิธิฯ ไว้ 090-9620808 และขอความกรุณารับสายด้วยนะคะ **

ขอบพระคุณ
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการประสานงาน ในการเข้ารับการอบรม(ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)


นาย     นาง     นางสาว
ชื่อ* :
นามสกุล* :
เพศ* : ชาย     หญิง
ศาสนา* :
ที่อยู่* :
รหัสไปรษณีย์* :
อายุ* :
วัน เดือน ปีเกิด*
เบอร์โทรศัพท์* : -
อาชีพ* :
การศึกษา* :
อีเมล์* :
เลขบัตรประชาชน* : - - - -
โรคประจำตัว* :
ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม* : * กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่อื่นๆ :
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
พุทโธ สัมมาอรหัง พอง - ยุบ อื่น ๆ
ไม่เคย
บุคคลที่สามารติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน* :
ความสัมพันธ์* :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้สมัคร* :