ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( ช่องทางการแจ้งโอนเงินบริจาคร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ )

ผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิสามารถแจ้งการโอนเงิน (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้ตามช่องทางดังนี้ :-

E-mail : [email protected]
                    หรือ
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messages

‪#‎โดยรบกวนระบุรายละเอียดดังนี้‬
1. ชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค
2. วัตถุประสงค์ในการบริจาค
3. บัญชีที่โอนเข้า (ธ.กสิกร หรือ ธ.กรุงเทพ)
4. วันเดือนปีที่โอน
5. ยอดเงินที่โอน
6. ที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร
7. ภาพหลักฐานการโอน

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน โดย ‪#‎ใคร่ขอความร่วมมือดังนี้‬
1. ไม่ควรส่ง Email หรือ SMS ‪#‎แจ้งเตือนจากระบบธนาคาร‬ เพราะจะทำให้สับสน ซ้ำซ้อน และได้รายละเอียดไม่ครบ เนื่องจากหลายครั้งที่ทางมูลนิธิฯ ได้รับ Email แจ้งเตือนจากระบบธนาคาร แต่ไม่ปรากฎข้อมูลหรือรายละเอียดในการบริจาค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรได้

2. ‪#‎ของดเว้นการติดต่อทาง‬ Line, SMS และการแจ้งทางโทรศัพท์ เนื่องจากอาจตกหล่นได้

3. ‪#‎แจ้งรายละเอียด7ข้อให้ครบตามที่แจ้งไว้ข้างต้น‬ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

4. ‪#‎หากผู้บริจาคท่านใดยังไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตร‬กรุณาติดต่อกลับมูลนิธิฯ‬ ทางช่องทาง Email และ ทางกล่องข้อความบน Facebook ด้วยนะคะ

ขออนุโมทนาและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่