ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม (โรคประจำตัว) )

ไม่รับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตทุกประเภท ผู้ป่วยโรคประสาท ผู้ที่ติดยาเสพติด 
ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ที่เป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือ ผู้ป่วยโรคติดต่อ
(โรคไวรัสตับอับเสบทุกชนิด, HIV ทุกระยะ, โรคไข้เลือดออก, โรคผิวหนัง, วัณโรค)
ผู้ที่มีภาวะของโรคซึมเศร้า, ผู้ป่วยโรคชรา, ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดิน-นั่งได้ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมงได้