ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( เกณฑ์อายุผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน )

เกณฑ์อายุผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม
อายุตั้งแต่ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป