ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


31 ส.ค. - 7 ก.ย. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) รับ 40 ท่าน

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 *นางสาวปุญญาดา เขียวสุทธิ 17/11/2018 15:41:55 ผ่านการพิจารณา
2 *นางสาวเนธิกา ตันสุขานันท์ 07/01/2019 13:30:22 ผ่านการพิจารณา
3 *นางสาววารี โพธิ์ลังกา 07/01/2019 14:23:34 ผ่านการพิจารณา
4 *นางสาวมนัญญา ทองนวล 09/01/2019 06:54:56 ผ่านการพิจารณา