ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 *นางชรินรัตน์ โจนส์ 01/10/2018 09:58:36 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวเกษวลัย ราชกิจ 04/10/2018 09:24:25 ผ่านการพิจารณา
3 นางวีทิพ สุวรรณกิจ 06/10/2018 11:34:58 ผ่านการพิจารณา
4 นางประภาพร สุวรรณกิจ 06/10/2018 11:45:03 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวทิพาวี เหล่าวานิช 06/10/2018 11:52:56 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาววรรณศรี โชติกะพุกกณะ 06/10/2018 12:07:26 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวจิดาภา ช้างอินทร์ 08/10/2018 09:16:49 ผ่านการพิจารณา
8 *นางวรารัตน์ ประวีณทัศนีย์ 06/11/2018 19:06:57 ผ่านการพิจารณา
9 *พระสอนทวี ทุมประเสิด 08/11/2018 15:52:55 ผ่านการพิจารณา
10 นายอิสริยะ อุระคินทร์ 15/11/2018 09:34:31 ผ่านการพิจารณา
11 นายทนงศักดิ์ นพรัตน์ 17/11/2018 21:15:59 ผ่านการพิจารณา
12 นายณัฐ มณีสุวรรณ 28/11/2018 18:54:05 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวณิชชลัคน์ อักษรานุวงศ์ 29/11/2018 13:39:08 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวปริยวัจน์ รัตนครอง 30/11/2018 11:30:24 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวปริยวรรณ รัตนครอง 30/11/2018 11:39:21 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวพิมพ์วิมล ชัยเรืองวิทย์ 04/12/2018 15:30:47 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาววัชราภรณ์ สถิตย์อยู่ 07/12/2018 09:28:51 ผ่านการพิจารณา
18 *นางฉัตรดาว กฤษราลัมณ์ 08/12/2018 22:56:16 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวอัมหริกา ชูอำนาจ 16/12/2018 15:34:36 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวทิพากร ตีรสวัสดิชัย 17/12/2018 10:05:38 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวนลินภัสร์ ภิรมย์วรโภคิน 17/12/2018 12:35:02 ผ่านการพิจารณา
22 นายรุจน์ปกรณ์ สอนสิงห์ 19/12/2018 09:45:32 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวสุกฤตา วิศิษฏ์สรอรรถ 28/12/2018 14:52:29 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวประทุมทิพย์ แซ่โง้ว 31/12/2018 10:34:16 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวจิณณพัธ รัตนกุล 31/12/2018 15:19:51 ผ่านการพิจารณา
26 นายธนวรรธน์ จิรโชติสุรรังสี 02/01/2019 13:03:04 ผ่านการพิจารณา
27 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 02/01/2019 14:35:51 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวอริศรา เมฆบังวัน 05/01/2019 09:49:47 ผ่านการพิจารณา
29 นายเจนวิทย์ ลักษณโกเศศ 05/01/2019 14:31:48 ผ่านการพิจารณา
30 นายนิติรุจน์ ตันติอัคราภัสร์ 05/01/2019 14:39:50 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวนิศาชล ธะประสพ 07/01/2019 17:33:09 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวดุสิดา ดีบุกคำ 07/01/2019 19:30:00 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวอรทัย ใจแปง 10/01/2019 13:51:34 ผ่านการพิจารณา
34 นายศิริฤกษ์ กิตติคุณาดุลย์ 11/01/2019 11:10:24 ผ่านการพิจารณา
35 นายสมคิด นุชศรี 12/01/2019 10:49:23 ผ่านการพิจารณา
36 นางศิริพรรณ ทุเรียนทอง 12/01/2019 20:07:47 ผ่านการพิจารณา
37 นายพงศ์พิชาญ ตุกชูแสง 13/01/2019 20:03:49 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวอิริยภรณ์ คูนลินทิพย์ 14/01/2019 10:20:38 ผ่านการพิจารณา
39 นายธณภรรค ศิริบุญยังพิกุล 17/01/2019 17:43:08 ผ่านการพิจารณา