ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวสริตา เริ่มวิรัตน์ 22/11/2017 19:11:53 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวลลิดา ศรีกุลทรัพย์ 23/11/2017 01:02:27 ผ่านการพิจารณา
3 นายรชต ธนากรพัชร์ 26/11/2017 19:33:41 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวพัชร์ธมน พิพัฒน์กุลวุฒิ 04/12/2017 11:54:36 ผ่านการพิจารณา
5 นายทนงศักดิ์ นพรัตน์ 05/12/2017 11:03:39 ผ่านการพิจารณา
6 นายสุกิจ ศรีสุวรรณ 12/12/2017 15:22:52 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวจินตนา แก้ววิจิตร 12/12/2017 22:55:33 ผ่านการพิจารณา
8 นางยุพยงค์ ลิ่วลักษณ์ 15/12/2017 15:30:55 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 16/12/2017 13:18:31 ผ่านการพิจารณา
10 นางทิพาพร วิโรจน์โภคา 19/12/2017 21:35:09 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวรัตนา คุ้มเถื่อน 19/12/2017 21:55:52 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวธมนต์รัตน์ พยัคฆ์ขาม 22/12/2017 09:07:36 ผ่านการพิจารณา
13 นายวุฒิพงศ์ วรวิสุทธิกูล 22/12/2017 16:21:08 ผ่านการพิจารณา
14 นางโสมาวดี วรวิสุทธิกูล 22/12/2017 16:25:39 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวจันทรา สุทธางคกูล 22/12/2017 17:07:46 ผ่านการพิจารณา
16 นายรัชชานนท์ วงศ์อัศวฤทธิ์ 23/12/2017 14:03:12 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวเขมิกา พูลสุข 26/12/2017 09:45:30 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวจตุพร จำรุราย 26/12/2017 12:51:24 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 30/12/2017 15:31:09 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวคุณากร สีสด 03/01/2018 10:28:44 ผ่านการพิจารณา
21 นายทรงยุทธ บุญประดับพร 04/01/2018 22:01:19 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวชาติญา อธิชลินทร 05/01/2018 21:37:16 ผ่านการพิจารณา
23 นายวิษณุ วิบุลสันติ 06/01/2018 08:32:24 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวนพพร เตชศุภกุล 07/01/2018 13:52:32 ผ่านการพิจารณา
25 นางลำยอง จารุจรรยา 07/01/2018 14:22:53 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวศศิธรา เทียนไทย 07/01/2018 18:56:48 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาววารี โพธิ์ลังกา 07/01/2018 19:08:00 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวมนัญญา ทองนวล 07/01/2018 19:13:16 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวจุฑาทิพย์ ถนอมญาติ 07/01/2018 20:38:28 ผ่านการพิจารณา
30 นายอรัญ ทวีคูณพูนทรัพย์ 07/01/2018 22:43:04 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ 08/01/2018 09:38:09 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวนันทรัตน์ เตชะธิการ 08/01/2018 14:03:57 ผ่านการพิจารณา
33 นางภมรวรรณ คาห์ล 10/01/2018 09:09:47 ผ่านการพิจารณา
34 นางจารุภา อัษฎาสมบัติ 12/01/2018 23:08:38 ผ่านการพิจารณา
35 นายธนภัทร ศรีสมิต 14/01/2018 12:48:30 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ โหตรภวานนท์ 15/01/2018 12:47:10 ผ่านการพิจารณา
37 นายธณภรรค ศิริบุญยังพิกุล 17/01/2018 00:32:11 ผ่านการพิจารณา