ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 02/10/2017 06:29:48 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวฐานิศวร์ ธนรัตน์นิธิกุล 02/10/2017 11:37:38 ผ่านการพิจารณา
3 นายผกาชาติ สุคนธ์ 06/01/2018 16:06:52 ผ่านการพิจารณา
4 นายคมกริช การินทร์ 26/01/2018 11:32:10 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 15/02/2018 15:40:14 ผ่านการพิจารณา
6 นางอารีย์ ปรีดีกุล 12/03/2018 22:06:26 ผ่านการพิจารณา
7 นายวิชิต ชูโพธิ์ 10/05/2018 11:25:47 ผ่านการพิจารณา
8 นางศิริพรรณ ทุเรียนทอง 11/05/2018 21:23:38 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวเพชรศรี นนท์ศิริ 13/06/2018 12:35:53 ผ่านการพิจารณา
10 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 21/06/2018 10:31:07 ผ่านการพิจารณา
11 นางวิบูลย์รัตน์ ชัยสิทธิ์ 07/07/2018 12:35:13 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวสุดสรวง ยุทธนา 07/07/2018 20:33:27 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 15/07/2018 11:24:36 ผ่านการพิจารณา
14 นายธนภัทร โฉมสุข 22/07/2018 02:21:48 ผ่านการพิจารณา
15 นางภาษิตา อนันทสุข 22/07/2018 02:34:16 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวปิยา จุรารักษ์พงศ์ 30/07/2018 11:11:40 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวอรพิน เฉลิมสกุลรัตน์ 23/08/2018 20:09:14 ผ่านการพิจารณา
18 นายศิริฤกษ์ กิตติคุณาดุลย์ 29/08/2018 14:59:21 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวอังคณา ศรสวัสดิ์ 29/08/2018 17:27:16 ผ่านการพิจารณา
20 นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ 31/08/2018 10:21:46 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวศิริลักษณ์ สมนึก 03/09/2018 11:11:23 ผ่านการพิจารณา
22 นายปรีชา อภิวันท์ตระกูล 17/09/2018 16:14:33 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวปราณี เล็กศรีสกุล 18/09/2018 15:19:24 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวธาลินี ปิวาวัฒนพานิช 18/09/2018 15:43:17 ผ่านการพิจารณา
25 นายพิเชษฐ์ เจริญศิริวัฒน์ 19/09/2018 08:39:51 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาววรรณา เอกตะ 29/09/2018 22:20:25 ผ่านการพิจารณา
27 นายกระสินธ์ ดิลกหัตถการ 15/10/2018 14:47:05 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวอิงกมล อินทชาติ 15/10/2018 19:04:31 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวพงษ์จันทร์ วงษ์ประทีปศิริ 21/10/2018 07:54:18 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 22/10/2018 12:25:48 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวธิติมา จันทมงคล 27/10/2018 22:51:19 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 06/11/2018 20:13:09 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวสุภาวิณี นรินทรสรศักดิ์ 07/11/2018 09:34:13 ผ่านการพิจารณา
34 นายวิรัติ วงศ์พรภักดี 08/11/2018 22:13:39 ผ่านการพิจารณา
35 นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ 18/11/2018 15:51:06 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวชัชนา หาญฤทธี 18/11/2018 17:00:01 ผ่านการพิจารณา
37 นายงามวงศ์ จรัสอุไรสิน 22/11/2018 20:50:09 ไม่ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวสิริญา ทิพรักษ์ 26/11/2018 22:24:57 ผ่านการพิจารณา
39 นายพงศ์พิชาญ ตุกชูแสง 27/11/2018 17:30:21 ผ่านการพิจารณา
40 นางธัญญลักษณ์ พัวเวสธนทัต 10/12/2018 14:29:31 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวกนิษฐรินทร์ ทิพพฤทธิ์คำรณ 10/12/2018 14:44:37 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวดุสิดา ดีบุกคำ 12/12/2018 16:47:59 ไม่ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวปิยนันท์ เย็นจิตต์ 14/12/2018 17:40:02 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาวญาณิศา รุจจนเวท 16/12/2018 11:58:42 ผ่านการพิจารณา
45 นายธณภรรค ศิริบุญยังพิกุล 19/12/2018 00:06:07 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวลลิดา ปรีชาสนองกิจ 19/12/2018 12:34:13 ผ่านการพิจารณา