ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาววิไลวรรณ เมฆวงษ์ 10/10/2017 11:52:15 ผ่านการพิจารณา
2 นางอตินุช ตันศิริ 03/01/2018 21:58:34 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปัทมา พงศ์นพรัตน์ 03/01/2018 22:10:18 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวณัฐวดี ธนศิริโสภากุล 03/01/2018 22:26:52 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวนรกมล ดิษยบุตร 05/03/2018 15:08:25 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาววันเพ็ญ ธาตรีธรรม 26/04/2018 13:11:06 ผ่านการพิจารณา
7 นางชัญญพัส ธาราธิคุณเดช 23/05/2018 11:02:40 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวฐิติรัตน์ ถิรัฏฐานกุล 23/05/2018 11:16:35 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวเนธิกา ตันสุขานันท์ 10/06/2018 18:21:54 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวณัฏฐามณฑน์ พรหมรัตน์ 23/06/2018 20:28:45 ผ่านการพิจารณา
11 นายณัชโมร แก้วกุย 26/06/2018 11:40:15 ผ่านการพิจารณา
12 นายธีรพงศ์ ออมสิน 06/07/2018 11:04:29 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวนภสร จึงสุวัฒนานนท์ 19/07/2018 09:15:37 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวอิศรา แพงจันทร์ 24/07/2018 14:26:59 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวสุกัญญา สุธาทิพารักษ์ 25/07/2018 16:01:39 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวนิศาชล ธะประสพ 01/08/2018 16:08:11 ผ่านการพิจารณา
17 นายโพธิรัตน์ รังสิโยธิน 01/08/2018 18:29:09 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวสันต์ฤทัย ชวพรพลกัญจน์ 03/08/2018 11:21:55 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวอารณีย์ ศุภสินธุ์ 03/08/2018 13:08:20 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวบัวบูชา นิจสุนกิจ 05/08/2018 14:21:33 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวปัทมา โฉมงาม 06/08/2018 16:53:38 ผ่านการพิจารณา
22 นางสวงสุดา อุตรศักดิ์ 14/08/2018 11:39:05 ผ่านการพิจารณา
23 นายณปภัช เชตุพงษ์ 14/08/2018 12:24:20 ผ่านการพิจารณา
24 นายปริญญา ส่องสมุทร 14/08/2018 12:39:35 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวปิยกานต์ พงษ์พิสุทธินันท์ 14/08/2018 13:54:28 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวนงคราญ โกศล 15/08/2018 11:20:05 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวมนัสนันท์ ศักดิ์รุ่งพงศากุล 15/08/2018 11:36:06 ผ่านการพิจารณา
28 นายวรท วัฒนจารี 19/08/2018 11:23:09 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวปาริชาต กลางชัย 19/08/2018 15:45:48 ผ่านการพิจารณา
30 นายฐิติกร โตแสงชัย 19/08/2018 15:51:57 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวภิรมย์นาถ สว่างล้ำ 19/08/2018 20:26:36 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวเกศสรี พรมลังกา 19/08/2018 20:51:14 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวแพรทอง ใจแก้วแดง 20/08/2018 08:56:59 ผ่านการพิจารณา
34 นายณัฐเศรษฐ์ กาญจนรุจิไพศาล 23/08/2018 17:21:14 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวสุธากร ประพันธ์ 23/08/2018 21:56:04 ผ่านการพิจารณา
36 นางเพ็ญจันทร์ ศิริพานิชกร 24/08/2018 22:40:36 ผ่านการพิจารณา
37 นายมานพ พิบูลอาลักษณ์ 27/08/2018 15:39:06 ผ่านการพิจารณา
38 นายปรีชา อภิวันท์ตระกูล 30/08/2018 21:42:50 ผ่านการพิจารณา