ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


Waiting List เก็บอารมณ์ : กันยายน 2562 : มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (อบรมเชิงลึก)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวอังคณา ศรสวัสดิ์ 19/04/2019 15:27:41 รอการพิจารณา