ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) อบรมเบื้องต้น : 9-16 ก.ค. 65

การอบรมนี้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำคัญมาก : ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดทันทีหลังจากคลิกส่งใบสมัครแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัครมาทางกล่องข้อความ (Inbox) บน Facebook Page มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ หากไม่ส่งใบสมัครจะไม่ถูกพิจารณา

ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งยืนยันการจัดอบรม และแจ้งระเบียบการเฉพาะกิจให้ท่านทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางกล่องข้อความ (Inbox) Facebook Page
จึงขอให้ท่านกดติตาม Facebook Page ดังกล่าว และหมั่นตรวจสอบกล่องข้อความเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลอัพเดท


ให้ท่านตรวจสอบผลการพิจารณาใบสมัครด้วยตนเอง โดยขอให้งดเว้นการโทร, ส่งข้อความ หรือ email มาสอบถามผลการพิจารณาใบสมัคร

ผู้สมัครโปรดศึกษากฎระเบียบก่อนการสมัคร

"การมาลงทะเบียนสายเกินเวลา 10.00 น. ในวันแรก" และ "การขอกลับก่อนเวลา 12.00 น. ในวันสุดท้าย" 
หรือ "อยู่ไม่ครบตามตารางการอบรม" เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบมีความสำคัญต่อการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง
"การเกลามรรคหยาบย่อมส่งผลต่อการเกลามรรคละเอียด" ดังนั้นจึงโปรดเคารพและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

ขอบพระคุณ
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการประสานงาน ในการเข้ารับการอบรม(ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)


นาย     นาง     นางสาว
ชื่อ* :
นามสกุล* :
เพศ* : ชาย     หญิง
ศาสนา* :
ที่อยู่* :
รหัสไปรษณีย์* :
อายุ* :
วัน เดือน ปีเกิด*
เบอร์โทรศัพท์* : -
อาชีพ* :
การศึกษา* :
อีเมล์* :
เลขบัตรประชาชน* : - - - -
โรคประจำตัว* :
ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม* : * กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่อื่นๆ :
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
พุทโธ สัมมาอรหัง พอง - ยุบ อื่น ๆ
ไม่เคย
บุคคลที่สามารติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน* :
ความสัมพันธ์* :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้สมัคร* :