ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


23 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (10 วัน) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (23 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 *นายผกาชาติ สุคนธ์ 18/01/2019 15:05:03 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 01/02/2019 16:45:26 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 25/02/2019 10:00:22 ผ่านการพิจารณา
4 *นางสาวปราณี เล็กศรีสกุล 18/04/2019 11:46:59 ผ่านการพิจารณา
5 *นางสาวธาลินี ปิวาวัฒนพานิช 18/04/2019 12:06:25 ผ่านการพิจารณา
6 นายคมกริช การินทร์ 24/04/2019 06:29:28 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวธิติมา จันทมงคล 26/04/2019 14:35:58 ผ่านการพิจารณา
8 *นางสาวสุดสรวง ยุทธนา 26/04/2019 22:46:25 ผ่านการพิจารณา
9 *นายทนงศักดิ์ นพรัตน์ 27/04/2019 08:49:26 ผ่านการพิจารณา
10 *นางสาวอัจฉรา​ มงคลทอง 28/04/2019 14:48:52 ผ่านการพิจารณา
11 *นางสาวปิยะนุช เดชพงษ์ 28/04/2019 20:14:09 ผ่านการพิจารณา
12 นางอารีย์ ปรีดีกุล 13/05/2019 12:03:43 ผ่านการพิจารณา
13 นายวิชิต ชูโพธิ์ 14/05/2019 12:44:08 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวพิรดา จุรารักษ์พงศ์ 21/05/2019 21:46:03 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวสิริญา ทิพรักษ์ 25/05/2019 23:53:21 ผ่านการพิจารณา