ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


10 - 17 ส.ค. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 ส.ค. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางศุลีพร บุญปราการ 21/10/2018 14:15:39 ผ่านการพิจารณา
2 นางธนัญญา สิตท์ทาร์ 16/01/2019 15:13:00 ผ่านการพิจารณา