ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


18 - 25 พ.ค. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (18 - 25 พ.ค. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 09/11/2018 10:30:27 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวสุพัตรา มาตากุล 20/12/2018 18:10:38 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวรัศมีเพ็ญ ปวิณวิวัฒน์ 29/12/2018 00:29:32 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวณัฏฐ์ลิตา คุณยศยิ่ง 31/01/2019 13:01:31 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวปัณณ์นารา ศิวปรีชาพงศ์ 31/01/2019 13:03:16 ผ่านการพิจารณา
6 นายสุพจน์ แก้วจรัสฉายแสง 06/02/2019 17:13:05 ผ่านการพิจารณา
7 นางแป้ง แก้วจรัสฉายแสง 06/02/2019 17:51:45 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวจุฬารัตน์ แก้วจรัสฉายแสง 06/02/2019 18:03:00 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวณัชพร พรหมจันทะ 10/02/2019 22:32:13 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวสุธินี ทางทอง 15/02/2019 11:44:57 รอการพิจารณา