ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (30 มี.ค. - 6 เม.ย. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวนุสศรา พลทรัพย์ 12/12/2018 22:57:29 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพรหมพร ฉาบสุวรรณ 23/12/2018 17:11:02 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปณิตา เกิดเจริญ 11/01/2019 21:23:10 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวรัศรินทร์ ภัทรพงศ์พัชร์ 21/01/2019 19:47:24 ผ่านการพิจารณา
5 นางกัญญารัตน์ กันน้อย 30/01/2019 10:24:15 ผ่านการพิจารณา
6 นางเกษร ภาษาทอง 30/01/2019 13:56:02 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวปานวาด ตันติวงศ์ 01/02/2019 20:17:09 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวดาวทิพย์ วานิชานนท์ 02/02/2019 14:50:15 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวชาคริยา ทาบสุวรรณ์ 05/02/2019 07:17:59 ผ่านการพิจารณา
10 นางสุพรรษา ลันเวีย โยฮาน 07/02/2019 20:02:48 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวยศยา กุลมาศ 11/02/2019 22:07:35 ผ่านการพิจารณา
12 นายภูวดล วสุธาร 12/02/2019 20:11:24 ผ่านการพิจารณา
13 นางสัญญา ไชยเชียงของ 13/02/2019 18:47:04 ผ่านการพิจารณา