ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 *นายนิรันดร์ สันติสุนทรวัฒน์ 26/02/2018 13:04:52 ผ่านการพิจารณา
2 *นางสาวธันยา จำปาพันธ์ 22/03/2018 18:10:39 ผ่านการพิจารณา
3 *นางสาวพรรณพิมพ์ วงศ์พรภักดี 29/03/2018 13:06:43 ผ่านการพิจารณา
4 *นางสาววรนันท์ โสวรรณี 10/04/2018 23:33:52 ผ่านการพิจารณา
5 *นายบรรณสรณ์ เชื้อยูนาน 25/04/2018 14:44:07 ผ่านการพิจารณา
6 *นางสาวนวพร จันทร์ศรี 04/05/2018 10:58:56 ผ่านการพิจารณา
7 *นางสาวเจิมจิต ลีลาสมานชัย 05/05/2018 20:12:20 ผ่านการพิจารณา
8 *นางสาวจันทร์ฉาย เค้าอุทัย 08/05/2018 15:23:54 ผ่านการพิจารณา
9 *นางสาวกิตติยา ชูวรรธนะปกรณ์ 10/05/2018 12:05:18 ผ่านการพิจารณา
10 *นางสาวสันต์ฤทัย ชวพรพลกัญจน์ 11/05/2018 02:18:07 ผ่านการพิจารณา
11 *นางสาวลลิดา งามวิริยะพงศ์ 12/05/2018 22:35:21 ผ่านการพิจารณา
12 *นางวิไลลักษณ์ พิดิษฐ์ 17/05/2018 08:51:13 ผ่านการพิจารณา
13 *นางอลิตา จันทรมังกร 17/05/2018 08:56:36 ผ่านการพิจารณา
14 *นายธนภัค ตันเสถียรสกุล 18/05/2018 21:00:22 ผ่านการพิจารณา
15 *นางสาววิภาดา มาตกำจร 20/05/2018 05:45:13 ผ่านการพิจารณา
16 *นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 21/05/2018 11:29:11 ผ่านการพิจารณา
17 *นางสาวอัญชลี อักษรานุวงศ์ 21/05/2018 18:27:36 ผ่านการพิจารณา
18 *นางสาวบุษราคัม ใจซาง 26/05/2018 07:50:31 ผ่านการพิจารณา
19 *นางประไพ ศศิยานนท์ 01/06/2018 07:09:33 ผ่านการพิจารณา
20 *นายกีรติ สว่างสุข 05/06/2018 21:34:54 ผ่านการพิจารณา
21 *นายธีรภัทร วรรณา 05/06/2018 21:34:55 ผ่านการพิจารณา
22 *นายธนวัฒน์ ศรีมา 05/06/2018 21:35:09 ผ่านการพิจารณา
23 *นายปฏิภาณ มั่นกสิกรณ์ 05/06/2018 21:45:25 ผ่านการพิจารณา
24 *นางสาวกานดา เลิศศิลา 06/06/2018 14:52:39 ผ่านการพิจารณา
25 *นางสาวศุภรัตน์ ปิ่นเงิน 06/06/2018 20:25:19 ผ่านการพิจารณา
26 *นายทศพล เอกปัจฉิมศิริ 08/06/2018 19:45:51 ผ่านการพิจารณา
27 *นางสาวปวรพัฒน์ บุนนาค 09/06/2018 07:51:37 ผ่านการพิจารณา
28 *นางกิรณา ทุนมิ่ง 09/06/2018 16:47:39 ผ่านการพิจารณา
29 *นางสาวกรินทร จิตต์วิบูลย์ 14/06/2018 12:19:35 ผ่านการพิจารณา
30 *นายวิเชษฐ์ ตันติกุลพงศ์ 14/06/2018 20:17:46 ผ่านการพิจารณา
31 *นางสาวฐิติณัฐ เหมียดใส 15/06/2018 09:29:11 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวอภิชญา เสาร์อุโมงค์ 17/06/2018 20:07:57 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวณัฐฐิณี บุญมีพิพิธ 17/06/2018 21:34:04 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวศุทธินี วงศ์คลัง 18/06/2018 15:49:20 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวนงนภัส นิจสุนกิจ 20/06/2018 05:19:28 ผ่านการพิจารณา
36 นายณัฐวัฒน์ จันทะโชโต 21/06/2018 17:03:04 ผ่านการพิจารณา
37 นางรั้ง อันละคร 21/06/2018 20:41:34 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวอิทธิพร แสงถวิล 21/06/2018 20:46:39 ผ่านการพิจารณา