ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพัชร์ธมน พิพัฒน์กุลวุฒิ 28/11/2017 13:40:59 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพนิดา ชลสินธุ์ 30/11/2017 14:34:01 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปานวาด ตันติวงศ์ 23/12/2017 20:20:13 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวชุลีพร วงศ์ฝั้น 01/01/2018 16:17:52 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวชลลดา มหรรฆานุเคราะห์ 11/01/2018 19:04:58 ผ่านการพิจารณา
6 นายเอกชัย พหลวัฒน์ 17/01/2018 16:25:23 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวกรณิการ์ บุณยธรรมิก 18/01/2018 11:57:52 ผ่านการพิจารณา
8 นางชไมพร พ่วงสำเนียง 25/01/2018 09:56:35 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวดาริน คงสัจวิวัฒน์ 08/02/2018 11:42:41 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวฐิติรัตน์ เหล่าศรีรักษ์ 09/02/2018 13:19:26 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 15/02/2018 15:19:44 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวฐิตารีย์ ติปากระพันธุ์ 23/02/2018 12:39:42 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวพิชญา ชื่นแสง 26/02/2018 15:04:40 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวทัดดาว มั่นคง 02/03/2018 22:37:07 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาววรวรรณ วงศ์ยืน 03/03/2018 09:09:39 ผ่านการพิจารณา
16 นายสมภพ นนทะอุด 08/03/2018 11:37:17 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวธัญธร ศรีสถาพร 22/03/2018 11:50:48 ผ่านการพิจารณา
18 นายภูษณสัก รชตพิสิฐ 27/03/2018 14:30:03 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวอลิสา อิสสโรภาส 31/03/2018 19:33:42 ผ่านการพิจารณา
20 นายกิตติเกษม ชนะโชติ 31/03/2018 22:40:55 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวชินาภา ศรีวิชัย 03/04/2018 12:30:03 ผ่านการพิจารณา
22 นายชุติพงศ์ แสงขาว 04/04/2018 20:26:20 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวสุชาดา อัศวหฤทัย 06/04/2018 21:22:51 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 14/04/2018 12:58:46 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวลลิดา ปรีชาสนองกิจ 15/04/2018 16:08:18 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวโสมภาวัลย์ เศวตนราพงศ์ 19/04/2018 09:19:12 ผ่านการพิจารณา
27 นางภัทรพร พิพิธโภคา 19/04/2018 09:39:52 ผ่านการพิจารณา
28 นางชนินทร สุขจิตร 19/04/2018 21:47:31 ผ่านการพิจารณา
29 นายพงศกร สุขจิตร 19/04/2018 21:54:30 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวอัจฉรา พุทธา 20/04/2018 19:22:59 ผ่านการพิจารณา
31 นางอภิพร ศรีบัณฑิต 21/04/2018 09:59:30 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวฐิติภัทร มนตรีกิตติพันธุ์ 26/04/2018 08:59:09 ผ่านการพิจารณา
33 นางลัดดา สารสุวรรณ 27/04/2018 15:12:01 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวเมธินี สารสุวรรณ 27/04/2018 15:17:28 ผ่านการพิจารณา
35 นายพานทอง ศรีบุญเรือง 27/04/2018 22:43:30 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวณฤภร ดิฐธรรมโรจน์ 28/04/2018 15:55:47 ผ่านการพิจารณา
37 นายอภิพัฒน์ รุจิราวินิจฉัย 29/04/2018 21:36:19 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวนิตยา สาวสัน 29/04/2018 21:46:14 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวรัญชิดา อิงค์ปัญญา 30/04/2018 00:00:45 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวรัศมี มณีนพ 02/05/2018 14:23:27 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวธิติมา จันทมงคล 05/05/2018 13:13:15 ผ่านการพิจารณา
42 นายPhra Mipang Cittasangwaro Darlami Magar 06/05/2018 12:43:16 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวขวัญเรือน โลหากาศ 07/05/2018 12:02:50 ผ่านการพิจารณา
44 นายอรรถชัย หาดอ้าน 08/05/2018 01:05:12 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวเพียงทิพย์ จันทร์แดง 08/05/2018 17:45:54 ผ่านการพิจารณา
46 นายกิติพันธ์ ยังมีสุข 10/05/2018 17:47:30 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวชนิกานต์ รุจจนเวท 12/05/2018 16:45:35 ผ่านการพิจารณา
48 นายชาตรี ทิมูลวัฒนากุล 13/05/2018 16:10:50 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวกิติยา จิตมั่นชัยธรรม 18/05/2018 15:27:13 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวศิริวรรณ รักสัตย์ 24/05/2018 09:39:26 ผ่านการพิจารณา
51 เณรสมบูรณ์ สมพงษ์ 24/05/2018 18:59:15 ผ่านการพิจารณา