หน้าแรก ระเบียบการ ตารางการอบรม ลงชื่อเข้าอบรม และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ภาพกิจกรรม กระดานข่าว ติดต่อมูลนิธิ แผนที่
 
For English | Enrollment | Registration
หน้าแรก > ตารางการอบรม > รายชื่อผู้สมัคร
การอบรม :
วันที่อบรม :
:
 
1 2
ลำดับชื่อวันที่สมัครสถานะพิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาว อุษา ปั้นเหน่งเพชร 8/6/2556 14:11:45 ผ่านการพิจารณา
2 นาย สัตยา หอมหวล 10/6/2556 21:24:14 ผ่านการพิจารณา
3 นาง กุลชฎา พฤกษ์สว่างวงศ์ 12/6/2556 9:39:51 ผ่านการพิจารณา
4 นาง โสมาวดี วรวิสุทธิกูล 12/6/2556 9:39:52 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาว นภาพร เตชะศารทูล 13/6/2556 7:50:34 ผ่านการพิจารณา
6 นาย ภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ์ 13/6/2556 7:56:29 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาว จิตรลดา. ใจงาม 2/8/2556 22:33:56 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาว รพีพร โรจน์สุพจน์ 5/8/2556 11:45:40 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาว ณตวัน ตามแต่รัมย์ 12/8/2556 17:21:35 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาว พุธชิตา ทิพยวรรณ 22/8/2556 12:09:35 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาว บุศรา สวัสดิ์มงคล 26/8/2556 9:06:05 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาว มัสยา ชาวบ้านกร่าง 27/8/2556 17:34:20 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาว ดวงจุฬา นกเล็ก 28/8/2556 15:50:05 ผ่านการพิจารณา
14 นาย สรพจน์ เทศัชบุตร 31/8/2556 11:44:10 ผ่านการพิจารณา
15 นาง จันทร์ฉาย เทศัชบุตร 31/8/2556 11:48:16 ผ่านการพิจารณา
16 นาย ชณาธัช สันติบูรณ์ 9/9/2556 12:09:18 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาว ณัชร สยามวาลา 12/9/2556 14:02:44 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาว อรพิน เฉลิมสกุลรัตน์ 12/9/2556 14:07:40 ผ่านการพิจารณา
19 นาย นาย วิฑูรย์ กาญจนรุจิไพศาล 14/9/2556 12:02:35 ผ่านการพิจารณา
20 นาง จินตนา จิรายุพัฒนา 14/9/2556 19:38:28 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาว สุภาพร สำราญ 14/9/2556 19:45:55 ผ่านการพิจารณา
22 นาง สุณี ปริปุณณะ 14/9/2556 19:51:03 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาว รุ่งทิวา บุญชู 15/9/2556 15:22:17 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาว อภิวันท์ เจริญศิริวัฒน์ 17/9/2556 19:54:03 ผ่านการพิจารณา
25 นาย ทฤษฎี อาภาภิรม 19/9/2556 10:22:17 ผ่านการพิจารณา
26 นาง สิริมา เปี่ยมศรี 19/9/2556 10:28:20 ผ่านการพิจารณา
27 นาง วนิดา ศุภสมุทร 19/9/2556 15:27:14 ผ่านการพิจารณา
28 นาง อดิศร ศุภสมุทร 19/9/2556 15:29:54 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาว มัญชรี ศุภสมุทร 19/9/2556 15:34:40 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาว พิณฌคีย์ ไวยฉาย 19/9/2556 18:56:45 ผ่านการพิจารณา
1 2
<< หน้าแรก   < ย้อนกลับ    หน้าถัดไป >  หน้าสุดท้าย >>
 
 

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่
ที่อยู่ : 4 ซอยจันทร์ศัพท์ ถนนห้วยแก้ว ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร : 081-4831330, 081-8827854, 053-225570   แฟกซ์ -
อีเมล์ : info@vipassanacm.com
 
หน้าแรก
ระเบียบการ
ตารางการอบรม
ภาพกิจกรรม
เรื่องเล่าจากอาจารย์
แผนที่
กระดานข่าว
ข่าวสาร
หลักธรรมะ
ไฟล์ธรรมะ
ติดต่อมูลนิธิ
รวมลิงค์
เช็คอีเมล์ 
สำหรับ Admin
สงวนลิขสิทธิ์ ©2008-2014 โดย มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่
ผู้เข้าชม: 1817536 ราย (พัฒนาโดย IC)