ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesมูลนิธิศูนย์วิปัสสนา 2 (อบรมเชิงลึก)...

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ลงชื่อเข้าอบรม

22-29 ก.ค. 2560

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 ปิดรับสมัคร

Waiting List

มูลนิธิศูนย์วิปัสสนา2 (อบรมเชิงลึก)

18 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 (14 คืน 15 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (18 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61)

25 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 (7 คืน 8 วัน)

ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (25 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61)