ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( Black List )

#ประกาศจากทางมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่
#สำคัญมาก

นับตั้งแต่คอร์สการอบรมพัฒนาจิตในเดือนตุลาคมเป็นต้นมา ทางมูลนิธิฯ จะได้นำเหล่าผู้เข้ารับการอบรมร่วมถวายกุศลจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ดังนั้นการเข้าอบรมของทุกท่านย่อมมีความสำคัญและถือเป็นการถวายพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นอย่างยิ่ง

ทางมูลนิธิฯ จึงจำเป็นจะต้องเข้มงวดต่อกฎระเบียบทุกอย่างตามที่ได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน แล้วในเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้สมัครยกเลิกการเข้าอบรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้านั้น ไม่ควรให้เกิดขึ้นเด็ดขาด หากผู้สมัครท่านใดไม่สามารถมาเข้าอบรมได้ตามกำหนดการที่สมัครไว้ ขอให้แจ้งยกเลิกการเข้าอบรมล่วงหน้า ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ในเว็ปไซต์

ทั้งนี้ผู้สมัครที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะถูก Blacklist รายชื่อไว้โดยทางมูลนิธิฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครเข้ารับการอบรมของบุคคลใดที่ปรากฎอยู่ในรายชื่อ Blacklist

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่